Billedet på sidehoved
Indtast teksten her
Billedet på sidehoved

Nyhedsarkiv

Gadehaveskolen indgår unikt forældresamarbejde

Gadehaveskolen indgår unikt forældresamarbejde omkring skolestart. Gadehaveskolen har i samarbejde med helhedsplanen ”Det Spirer i Gadehavegård” afprøvet det anerkendte forældrekompetence-program ”HippHopp – lær for livet”. Programmet har tidligere kørt i fire danske kommuner med stor succes og er nu gennemført på Gadehaveskolen med gode resultater.
Nyhed billede
De første 10 HippHopp-familier har netop fået deres diplom ved en afsluttende bonusfest, som bød på reception i Gadehaveskolens nye klimatårn, efterfulgt af HippHopp-banko og fællesspisning. På baggrund af de mange positive tilkendegivelser fra både forældre og de daginstitutioner, hvorfra familierne er rekrutteret, har Gadehaveskolen og helhedsplanen besluttet at starte et nyt HippHopp-hold efter sommerferien.

”Tre familier med børn i Eventyrhuset har deltaget i Hipp Hopp, og vi kan bl.a. se, at deltagelse i programmet har medvirket til et øget fokus på samvær mellem barn og forældre i den enkelte familie. Vi oplever, at børnene kommer glade og stolte i børnehave og fortæller om deres mange spændende oplevelser i Hipp Hopp-programmet. Vi ser også, at børnene stille og roligt tilegner sig et naturligt engagement i forhold til deres individuelle skoleparathed. Den store succes med HippHopp har klart medvirket til, at vi har opfordret flere forældre og børn til at deltage i programmet”, fortæller Rikke Tidselholdt Nielsen, der er pædagogisk leder i Eventyrhuset.

Forberedelse til skolelivet
Hipp-Hopp-forløbet varer 30 uger og er et unikt tilbud til de kommende skolebørn på Gadehaveskolen. Formålet med programmet er at give de kommende elever den bedst mulige start på skolelivet ved at forberede dem fagligt og personligt på de nye udfordringer.

Programmets legende tilgang til læring gør børnene nysgerrige og giver dem lyst til at lære nyt. Via HippHopp’s alsidige aktiviteter får børnene større viden om emner som dyr, natur, geografi, eventyr og sundhed. De får styrket deres sproglige kompetencer og lærer om bogstaver, rim og tal.
Undervejs i programmet øver familierne sig i at samarbejde, følge en instruktion og løse opgaver sammen, når de fx laver raketforsøg, tilbereder råkostsalat, spiller teater eller er fysisk aktive sammen. Ved at deltage i programmet grundlægges de første gode skolevaner, ligesom forældrene får mulighed for at forberede sig på den aktivt deltagende og understøttende rolle, de skal spille fremadrettet i forhold til barnets læring og skoleliv i det hele taget.
De to HippHopp-guider fra henholdsvis skolen og helhedsplanen har besøgt familierne på hjemmebesøg hver anden uge, hvor de har vejledt forældrene i at lave HippHopp-øvelserne sammen med deres børn.

Tilfreds mor
”Min søn er blevet mere interesseret i bøger og beder selv om at få læst højt nu. Han er blevet skrap til at genkende bogstaverne og kan skrive mange selv. Jeg kan også mærke, at han har fået større selvtillid og er mere åben overfor at lære nye mennesker at kende. Det, tror jeg, er vigtigt, når han starter i skole”, fortæller Seren Bardak, der er mor og deltager på det først HippHopp-hold.

Foruden hjemmebesøgene har der også været 12 netværksmøder med fællesspisning og dialogbaserede oplæg samt tre bonusfester på Gadehaveskolen for alle HippHopp-familierne. Her har både børn og forældre fået mulighed for at lære hinanden og skolen at kende.

God start på skole-hjem-samarbejde
”Jeg er opmærksom på, at skolestart er en stor omvæltning for både forældre og børn. Derfor er jeg optaget af så tidligt som muligt at skabe tryghed omkring skolestarten og få etableret en god kontakt til de kommende skolefamilier”, siger skoleleder Sune Bjerglund Nielsen.

”Derfor har vi også prioriteret at bruge ressourcer på, at noget af skolens personale på skift har deltaget på netværksmøderne. Jeg forventer, at HippHopp-forløbet bidrager med et tættere skole-hjem-samarbejde, og at HippHopp-børnene er klædt ekstra godt på til at starte i skole”, slutter Sune Bjerglund Nielsen.

09-06-2017 LON

Forrige 10