Billedet på sidehoved
Indtast teksten her
Billedet på sidehoved

SFO

7.klasserne uddannet Zoo-piloter

Høje-Taastrup uddanner som de første og eneste i Danmark zoo-piloter - 30 elever får nu diplom.

Gadehaveskolen har som den første og eneste skole i Danmark uddannet zoo-piloter.
7.a og 7. b på Gadehaveskolen er nu det andet hold elever på Gadehaveskolen, der får diplom som Zoo-piloter i skolens enestående samarbejde med Zoologisk Have.
I overværelse af alle deres skolekammerater, skoleledelsen og de øvrige ansatte får 30 elever fra 7.a og 7. b på Gadehaveskolen mandag den 30. maj kl. 8.30 overrakt deres diplom som officielle Zoo-piloter af administrerende direktør Steffen Stræde, Københavns Zoo, og skoleleder Sune Bjerglund Nielsen, Gadehaveskolen.
De 30 elever på Gadehaveskolen er Danmarks andet hold Zoo-piloter. De nuværende 8.klasser blev uddannet sidste år og har bl.a. deltaget i naturvidenskabsfestival og halloween i Zoo. Som Zoo-piloter har eleverne nemlig gennem et nytænkende undervisningsforløb sammen med Københavns Zoo opnået både faglige og formidlingsmæssige kompetencer, så de kan fungere som hjælpere ved undervisning og arrangementer.

Med på dyrskue:
De nye kompetencer kan eleverne bruge både i Zoologisk Have og på deres egen skole eller andre steder. Fx skal de nyuddannede Zoo-piloter i uge 21 formidle deres viden om danske insekter til besøgende elever i Zoologisk Have, og Zoo-piloterne er også at finde på Dyrskuet i Roskilde den 3. juni, hvor de skal formidle om husdyr.
Gadehaveskolen er Høje-Taastrup Kommunes naturfaglige profilskole, og samarbejdet mellem skolen og Zoologisk Haves Skoletjeneste blev indledt i 2014. Målet med samarbejdet er, at Gadehaveskolen og Zoo i fællesskab udvikler nye undervisningsforløb og undervisningsmetoder.

Matematik på savannen:
Det er hensigten, at eleverne bl.a. skal trænes i at undervise hinanden, og at de i det hele taget oplever, at seriøs skoleundervisning kan foregå i nye og skiftende rammer. Matematik-undervisning kan fx lige så vel finde sted på savannen i Søndermarken som i matematiklokalet i Høje Taastrup.

0. klasse kommer med:
Samarbejdet indebærer, at elever på Gadehaveskolen i 3., 5. og 7. klasse skal have et længere tværfagligt projektforløb, hvor de både arbejder i Zoo og hjemme på skolen. Efter det sidste forløb i 7.klasse er eleverne Zoo-piloter.
Fra det kommende skoleår skal Gadehaveskolens 0.-klasser også deltage i samarbejdet med Zoo.

En Zoo-pilot...
• Har stort kendskab til Zoologisk Have og det arbejde, der laves.
• Har viden om emner, fagord og arbejdsmetoder inden for naturfag, der er vigtige i forbindelse med arbejdet i Zoo.
• Kan formidle viden til forskellige målgrupper.
• Skal formidle ved forskellige arrangementer i Zoo i løbet af 7. og 8. klasse.


 • ikon
  Sune Bjerglund Nielsen den 10-02-2016
  Hvor rykker Gadehaveskolen?
  Med de nye indskrivningstal forventer vi at øge antallet af børnehaveklasser fra 2 til 3 børnehaveklasser!

  I Trivselsmålingen/DCUM for 2014/15 for Høje Taastrup Kommune ligger Gadehaveskolen samlet set:
  0,1 point over gennemsnittet i trivselsmålingerne (3,7 mod 3,6)
  Kompetencedækningen i fagene ligger 3,5 %-point over kommunens gennemsnit (77,9% mod 74,4%)
  Næsten 100% af afgangseleverne er i gymnasiet eller anden ungdomsuddannelse 3 måneder efter afslutning på Gadehaveskolen.

  (Kilde: Uddannelsesstatistik.dk)

  Pt. har den nye skoleledelse, sammen med medarbejdere og skolebestyrelse, iværksat en proces, der skal få skolens samlede elevfravær kraftigt reduceret.