Billedet på sidehoved
Indtast teksten her
Billedet på sidehoved

SFO

Sidste skoledag 2017

Skoleåret 2016/17 blev traditionen tro afsluttet med fællessamling i hallen sidste skoledag fredag d. 23. juni.

Nyhed billede
2.A startede fællessamlingen med at synge Kim Larsens sang "Om lidt", som de også havde sunget for 9.klasse ved dimissionen.
Vi fik sagt pænt farvel til Catrine, Kirsten og Jonas som til næste år har søgt nye udfordringer og til Anette fra kontoret. Vi fik også sagt farvel til Birgitta som efter 39 år som folkeskolelærer går på velfortjent pension.
Skoleleder Sune Bjerglund Nielsen takkede alle for et godt skoleår og ønskede alle en god ferie. Til sidst sluttede vi af med at synge feriesangen.
Vi ønsker alle en god sommer og glæder os til vi ses i august.
 • Sune Bjerglund Nielsen den 27-01-2017
  Fra kvalitetsrapporten:

  ”På Gadehaveskolen er der arbejdet med en konsekvent politik omkring elevfravær og krav til skole-hjemsamarbejde. Skolens samlede fravær er på et halvt år reduceret fra 13,4% i 14/15 til 8,2% i 15/16 og heraf har det ulovlige fravær alene rykket sig fra 8,9% til 3,2%!”
 • ikon
  Sanne Christiansen den 13-06-2017
  Sommerferiebrev til elever og forældre
 • Sanne Christiansen den 09-06-2017

  Åbning af byværksted

  designet i børnehøjde

   
  Fredag den 16. juni 2017 kl. 12.30-14.30 indvies det nye byværksted på Gadehaveskolens udearealer. Byværkstedet er designet med elever fra 4.-5. klasse i faget håndværk og design, i et læringsforløb faciliteret af tegnestuen arki_lab og lærerne på Gadehaveskolen.
   
  Børn og unge som medskabere af byen
  Gennem læringsforløbet med arki_lab er eleverne blevet klædt på til at være arkitekter og designere. De har fået nye briller til at se på byen ved at interviewe interessenter, lave rumlige analyser og udvikle prototyper og modeller på det endelige design.
   
  “Jeg er meget optaget af, at eleverne gennem forløbet får mulighed for at skabe noget i den virkelige verden. Det udfordrer deres perspektiv på verden og giver dem helt nye kompetencer gennem det praktiske og virkelighedsnære arbejde. Det giver dem noget andet, at en skoleaktivitet ender ud i et fysisk byværksted, som de selv har været med til at designe”, siger Sune Bjerglund Nielsen, skoleleder på Gadehaveskolen.
   
  Kasseret guld får nyt liv
  Det bæredygtige perspektiv har spillet en stor rolle i projektet, og byværkstedet er primært blevet bygget af genbrugte materialer. Eleverne har været på opdagelse på den lokale genbrugsstation og har undersøgt forskellige materialers egenskaber. Desuden har projektet fået doneret resttræ fra Egerbyg og egetræ fra Junckers, og gule parkourpæle fra et ikke-benyttet sted på skolen har også fået nyt liv i byværkstedet.
   
  Værksteds-øer og grønne fingre
  Det nye byrum har indbydende værksteds-øer med plads til køkkenhave, arbejdsborde og reparation af cykler. Byværkstedet vil skabe et nyt rum for læring, der åbner sig mod omverdenen, så både eleverne på skolen og andre i lokalområdet kan bruge værkstedet: 
   
  ”Vi vil gerne med dette byværksted understøtte en ’maker’-kultur – altså skabe et sted, hvor både unge og ældre kan mødes og reparere ting eller lave gardiner, møbler og cykler. Det kan også være at designe smykker eller lave mad. Byværkstedet skal være et samlingspunkt, hvor man mødes, og det skal ligesom science-skolegården og klimatårnet være med til at åbne kvarteret og skabe liv”, siger borgmester Michael Ziegler.
   
  Byen som klasselokale
  Projektet ligger godt i tråd med skolereformens krav om, at skolen tager aktivt del i omverdenen, og at eleverne involveres i problemstillinger fra virkeligheden. Jeanette Frisk, ejer af arki_lab, ønsker at være med til at styrke de unges evne og lyst til at påvirke omgivelserne. Hun mener, at forløbet giver de unge redskaber til at tage aktivt del i samfundet.
   
  “Vores drøm er, at børn og unge i fremtiden vil spille en langt større rolle i byudviklingen. Ved at inddrage byens yngre borgere vil der udvikle sig et nyt ejerskab til byen, når de unge selv er med til præge udviklingen nedefra”. 
   
  Projektet er finansieret af Høje-Taastrup Kommune, Gadehaveskolen og Statens Kunstfonds Huskunstnerordning.
   
   
  For yderligere information kontakt:
  ·         Nabil Zacharias Ben Chaabane, udviklingskonsulent, Fritid og Kultur, Høje-Taastrup Kommune,nabilch@htk.dk, tlf. 43591318.
  ·         Jeanette Frisk, indehaver af arki_lab, jf@arkilab.dk, tlf. 28143717  
   
  Fotos fra elevernes forarbejde til byværkstedet (foto: arki_lab):
  https://www.skyfish.com/sh/aa25c6c86c64284e43d50186962f2f7a072ef35f/181e0366/834865
   
   
  Med venlig hilsen 

  Birgitte Skou Andersen
  Kommunikationskonsulent
   
 • ikon
  Sanne Christiansen den 29-05-2017
   Tandlægehjælp for børn og unge i sommerferien
   
   
  Du kan træffe en tandlæge alle hverdage i sommerferien.

  Fra d. 26.6 - 30.6
  Tandplejen har åbent.
   
  Fra d. 3.7 - 4.8
  Vi deler ferievagten med nabokommunerne.
  Vagten er kun til akutte tandproblemer.

  Ring mellem kl. 8-10, tlf. 7021 2090
  og hør hvor I kan få hjælp.
  Høje-Taastrup har vagten fra d. 17.7 - 21.7
   
  Fra d. 7.8 - 11.8
  Tandplejen har åbent.
   

  Problemer med bøjler?
  Bøjletandplejen har vagtåbent d. 26.6 og 27.6 samt mandagene d. 3.7, 10.7, 24.7, 31.7 og 7.8.
  Ring mellem kl. 8-10, tlf. 4335 3646.
   
  Se mere om ferievagten på vores hjemmeside, www.tandplejen.htk.dk.

  God sommer
  Tandplejen